Privatumo politika

Šia privatumo politika informuojame Jus apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, atskleidžiame asmens duomenų tvarkymo tikslus bei asmens duomenų subjektų teises. 

Asmens duomenys valdantys/tvarkantys asmenys

Elektroninės svetainės www.ingresi.lt lankytojų asmens duomenų valdytojas ir elektroninės svetainės duomenis tvarko

UAB “Ilivery”
Įmonės kodas: 306159724
PVM kodas: LT100015606416

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

Elektroninė prekyba. Mes renkame asmens duomenis tokius kaip Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, tikslus adresas, įskaitant gatvės pavadinimą ir namo numerį, miestas, pašto kodas tam, kad galėtumėme pristatyti Jums Jūsų elektroninėje parduotuvėje www.ingreshop.lt įsigytas prekes. Tais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka Jūs nuspręsite atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinsite mums įsigytas prekes, be jau aukščiau nurodytų asmens duomenų, mes paprašysime Jūsų taipogi pateikti Jūsų banko sąskaitos numerį tam, kad galėtumėme grąžinti Jūsų sumokėtas pinigines lėšas. 

Elektroninės paskyros administravimas. Jeigu mūsų elektroninėje parduotuvėje nuspręsite sukurti vartotojo paskyrą, be jau aukščiau minėtos informacijos, rinksime asmens duomenis apie Jūsų pirkimų istoriją bei paskyros slaptažodį tam, kad galėtumėte prisijungti prie savo sukurtos vartotojo paskyros. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti vartotojo paskyros  bei paskyros administravimui būtino asmens duomenų tvarkymo susisiekdami su mumis el. paštu info@ingresi.lt

Užklausų administravimo tikslais. Mes tvarkysime Jūsų nurodytus kontaktinius duomenis (tokius kaip el. pašto adresas, telefono numeris), tam, kad galėtumėme pateikti atsakymą į Jūsų mums atsiųstas užklausas. 

Kiti asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir kitais aukščiau nenurodytais atvejais, tačiau tik tiek, kiek tai numato teisės aktų reikalavimai (kaip pavyzdžiui, buhalterinės apskaitos teisės aktai ir kt.).

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis visada laikysime saugiai, to paties reikalausime ir iš mūsų verslo partnerių bei paslaugų teikėjų, turinčių prieigą prie Jūsų asmens duomenų.

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims perduosite tokiais atvejais, kai tai bus būtina siekiant suteikti Jums paslaugas – vykdant sutartinius įsipareigojimus Jums. Tai gali būti tokie atvejai kaip prekių pristatymo (pašto/kurjerių) paslaugų teikėjai, kuriems bus perduodama tokia informacija kaip prekės gavėjo vardas, pavardė, tikslus adresas (įskaitant gatvė, namo ir buto numeris, miestas bei pašto kodas), telefono numeris, šiems pristatant Jums siunčiamas prekes. 

Jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims mums įgyvendinant ir teisėtus interesus – ginant mūsų pažeistas teises (teisines paslaugas teikiantys asmenys) arba esant būtinybei, apsaugoti vartotojų, mūsų svetainės lankytojų ar kitų asmenų svarbiausius interesus. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims bus perduodami tik tokia apimtimi ir tiek, kiek tai bus būtina šių teisėtų interesų apsaugai.

Jokiu būdu ir jokiais atvejais Jūsų asmens duomenų neparduosime. Jūsų asmens duomenys nėra ir nebus perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinėms organizacijoms.

Tačiau Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami valstybės bei teisėsaugos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka bei jiems teisėtai pareikalavus.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Elektroninės prekybos tikslais asmens duomenis tvarkysime tol, kol įvykdysime Jums savo sutartinius įsipareigojimus. Paprastai šis laikotarpis nebus ilgesnis nei 7 kalendorinės dienos. Atskirais atvejais, jei Jūs teisės aktų nustatytais atvejais atsisakysite prekės pirkimo-pardavimo sutarties, šis asmens duomenų tvarkymas gali užtrukti ilgiau, kol gausime iš Jūsų grąžinamas prekes ir pervesime Jums sumokėtas pinigų lėšas. 

Elektroninės paskyros administravimo tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkysime du metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros.

Užklausų administravimo tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol pateiksime Jums Jus dominančią, užklausoje nurodytą, informaciją.

Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai tai numato teisės aktų reikalavimai.

Asmens duomenų subjektų teisės

Norėdami sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, taipogi norėdami mūsų tvarkomus asmens duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu galite kreiptis į mus el. paštu: info@ingresi.lt

Jeigu Jūs manote, kad mūsų atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises, Jūsų turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt, e. pristatymo dėžutė 188607912).